Finansiering

SH Sport & Fitness AB kan erbjuda ditt företag/gym leasing eller hyra genom våra samarbetspartner IKANO Bank och DNB Finans till fördelaktliga upplägg. Leasing eller hyra är ett tryggt, enkelt och flexibelt alternativ för ditt företag genom att fördela kostnaderna över tid och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Med leasing eller hyreslösningar kan du använda gymutrustningen till en rimlig kostnad utan att varken behöva köpa eller äga den. 

Skillnaden mellan leasing och hyra

Leasing
• Leasing är ett bra alternativ om du vill fortsätta använda utrustningen efter leasingtidens utgång
• Efter leasingtiden kan du köpa loss utrustningen till ett förbestämt restvärde eller förlänga leasingavtalet
• Leasingavtal passar bäst för utrustning med betydande andrahandsvärde

Hyra
• Hyra är det bästa alternativet när du vill använda den senaste utrustningen, men inte vill ansvara för den efter hyrestidens slut
• Efter hyrestiden kan du förlänga avtalet eller köpa loss utrustningen, men det är inget krav
• Hyresavtal passar bäst för utrustning med lågt eller inget andrahandsvärde

 

 

Kontaktformulär

Namn/Företag: *
E-postadress: *
Telefon:
Ämne:
Meddelande: *